Доброволчество

Скъпи приятели,в продължение на 6 месеца усилено работим за стартиране на дейността на Междупоколенчески център във Варна. В него като във всяка фамилия ще общуват деца и ученици,млади и възрастни хора, ще се учат, ще обменят опит за живота, ще усвояват знания и умения в различни области на бита, традициите, занаятите, бизнеса, изкуството и културата, Continue reading