IMG_3764

Тече ремонт на “Сребърна Социална Борса„

Асоциация „Да съхраним жената“ стартира реновиране на етаж на ул. „Кавала“№1А, във връзка с работата си по проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и стартира месец юни 2018г.. www.eufunds.bg Базата се подготвя за Прочети още…


Loga

Информационно писмо

Проект BG05M9OP001-2.005-0062 – C01  „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“ Период на проекта от 01.06.2018г. до 31.05.2019г. Бенефициент: Асоциация «Да съхраним жената»   Цел на проекта: разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин Прочети още…


Loga

Пресконференция на проект „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за “Сребърна Социална Борса„“

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА” 9002 Варна,  ул. „Кавала“ №1А, тел./ fax: 052/ 600 137; e-mail: women_asg@abv.bg www.woman-bg.bg Проект BG05M9OP001-2.005-0062 – C01  е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. П  О  К  А  Н  А за пресконференция на проект  „Функциониране на иновативен интегриран  обществен модел за Прочети още…