IMG_8243

Кръгла маса “Заедно в подкрепа на родителите на деца аутисти”

На 05.10.2017г. Асоциация „Да съхраним жената“ организира в Община Варна заключителна кръгла маса „Заедно в подкрепа на родители на децата с разстойства от аутистичния спектър“ по проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. На нея присъстваха представители на Дирекции: „Социални дейности“, „Здравеопазване“ и „Образование и младежки дейности“ към Прочети още…


IMG_8216

Открит педагогически съвет

Асоциация „Да съхраним жената“ гостува на ОУ „Патриарх Евтимий“, където се проведе открит педагогически съвет по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. В дискусията взеха участие педагози, родители и експерти подкрепящи деца с проблеми от аутистичния спектър. Обсъдиха се теми за ролята на педагозите в обучението на Прочети още…


IMG_6491

Куклотерапията

Куклотерапията съдейства за развитие и усъвършенстване на усещанията и възприятията. Подпомага формирането по художествен начин на мисловните способности, развива се детската памет, мислене и реч, развива се наблюдателността и се изграждат навици за елементарно обобщение. Основните цели на куклотерапията са достигане на емоционална устойчивост и саморегулация, постигане на социално взаимодействие, развитие на комуникативните умения, развиване Прочети още…


IMG_6454

Ден в Зоологическата градина

По Проект „Социална подрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с аутисти” подкрепен от Община варна Дирекция “Социални дейности” , децата със своите родители си подариха ден в Зоологическата градина. Не едно и две заболявания се повлияват добре, когато пациентите биват в контакт с различни животни. Този раздел от науката се нарича анималотерапия, Прочети още…


20930570_10213634354394135_1673000577_o

Дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов

По проект „Социална подкрепа чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти” подкрепен от Община Варна, Дирекция “Социални дейности” се проведе на 17.08.2017г., дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов. Темите които се разгледаха бяха “Приложение на хипербарната оксигенация при РАС” и “Диагостициране, процедури към ТЕЛК, ЕКК”. Презентираното от Проф. Д-р Бозов бе Прочети още…


20638071_1551443648211286_3586590973400805737_n

Посещение на Делфинариум Варна

Деца и родители на посещение на Делфинариум Варна по Проект към Асоциация “Да съхраним жената”. Проектът е иновативен,тъй като се касае за комплексна интервенция срещу епидемията на третото хилядолетие, аутизмът. В проектните дейности се включват три поколения-деца,родители и прародители/баба и дядо/,както е в реалния живот. В детската целева група се рехабилитират, забавляват, обучават и тренират Прочети още…


20953480_1910943655811325_1243040424286557088_n

Заедно родители и деца със СОП посетиха Аквариум Варна

  Известно е, че при децата с аутистичен синдром, едно от основните нарушения в развитието им са ограничените или липсващи умения за общуване. Затова социализирането на детето чрез формирането на повече знания за заобикалящата действителност и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти в работата на екипа Прочети още…


IMG_7152

Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“

На 02.08.2017г. в Междупоколенческият център на Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе мотивационно-информационна дискусия с родители на деца аутисти на тема: „Митове и факти за аутизма – прояви, основни и вторични симптоми“ по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“. Експозе и презентация по темата представиха Д-р Йорданка Прочети още…