IMG_7152

Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“

На 02.08.2017г. в Междупоколенческият център на Асоциация „Да съхраним жената“ се проведе мотивационно-информационна дискусия с родители на деца аутисти на тема: „Митове и факти за аутизма – прояви, основни и вторични симптоми“ по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с деца аутисти“. Експозе и презентация по темата представиха Д-р Йорданка Прочети още…


17424622_1415383058484013_3258749950255287566_n

„Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти”

“Реализиране на иновативни социални дейности за интеграция след проучване потребностите на уязвимите социални групи чрез финансиране на неправителствени организации от oбщина Варна” Проектът  е насочен към 25 деца, на възраст от 3 до 15 години с разстройства в аутистичния спектър /РАС/ и 50 техни родители. Проектът има за основна цел да предостави междусекторна комплекстна услуга Прочети още…


Обучение на доброволци за домашни помощници,социални и лични асистенти

Като най- доброто място за живеене във Варна е съсредоточен и голям брой възрастни хора от вътрешността на страната, както и определен брой чужденци. На тази база Асоциация „ Да съхраним жената” извърши проучване на потребностите на възрастните варненци. Във Варна има остра нужда от създаване на работещ механизъм за почасова и надомно обгрижване на Прочети още…


Сребърна Социална Борса

Сребърна Социална Борса почасова заетост на възрастни  в надомното обгрижване на потребители в социален риск Набират се  желаещи за обучение за социални асистенти, домашни помощници, гувернантки, ресурсни учители. Ако имате свободно време и ако желаете да се грижите за деца, младежи или възрастни хора заповядайте при нас Набират се физически лица деца, младежи и възрастни Прочети още…


Второ мултипликаторно събитие по проект SILO

Изкуството променя човешки съдби. В продължение на две години във Варна по 10 вида изкуства се обучават 110 трайно безработни, хора с увреждания, самотни майки и възрастни жени. Изкуствата са: музика, арт изкуство, художествени занаяти, моден дизайн, компютърни технологии, фотография , тъкачество, кулинария , театрално и поетично изкуство. Проектът е „Подкрепа за подобряване на възможностите Прочети още…


Фотоекспозиция по Проект „Мост между поколенията”

В продължение на пет години Асоциация „Да съхраним жената” работи по проект „Мост между поколенията“, осъществен с помощта на Община Варна чрез фонд ‚Култура“. Той е посветен на кампанията „Варна-Младежка европейска столица 2017“. В Галерия „Импулс”, пред публика се презентираха резултатите от проекта. Постигната бе основната цел на проекта три поколения заедно проучват отколешни традиции, Прочети още…


Проект Сребърна Социална Борса

Асоциация „Да съхраним жената” Варна започна работа по Проект „Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса” във Варна. Този проект има за цел да изгради, конструира и тества ефективното функциониране на услуги за почасова грижа за семейства, с възможност за надомна социална подкрепа, както за деца и младежи със специфични потребности, така и за възрастни Прочети още…


Изложба “Опит за летене” и награждаване в Конкурса Открий младия талант

На 10 юни в Арт галерия „Графит” бе открита VII художествено творческа изложба „Опит за летене” по проект „Мост между поколенията“ от Председателя на Асоциация “Да съхраним жената” Д-р Йорданка Ненчева. Словото й за непреходния характер на българския дух на творци и създатели, откриватели и изобретатели, че моста към бъдещето на България, ще сътвори не Прочети още…