IMG_1061

Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”

На 02.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе „Публично обсъждане старта на проекта и пресконференция за целите на проекта, целеви групи и очаквани резултати” по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“. През м. Прочети още…


Ваканционна творческа работилница

На 03.04.2018г. в Междупоколенчески център към Асоциация „Да съхраним жената“ и с подкрепата на Time Heroes mikrofound, се проведе Кулинарно студио със Светла. Присъстващите деца и доброволци месиха, точика,рязаха и украсяваха във най-различни форми вкусни Великденски сладки. Деца, младежи и родители изработиха с радост кулинарните изкушения с помощта на кулинарния експерт Светла Ненова. С много усмивки Прочети още…


IMG_9984

Ваканционна творческа работилница

Днес 02.04.2018г. в Междупоколенчески център към Асоциация „Да съхраним жената“ и с подкрепата на Time Heroes mikrofound, се състоя работилничка за „Чудеса на Мария“. Присъстващите деца и доброволците изработиха Великденски картички с техниката „Ембосинг“ и апликираха разноцветни елементи към тях. По слувай „Деня на детската книга“ и „Ден за информираността за аутизма“, в края на Прочети още…


IMG_8243

Кръгла маса “Заедно в подкрепа на родителите на деца аутисти”

На 05.10.2017г. Асоциация „Да съхраним жената“ организира в Община Варна заключителна кръгла маса „Заедно в подкрепа на родители на децата с разстойства от аутистичния спектър“ по проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. На нея присъстваха представители на Дирекции: „Социални дейности“, „Здравеопазване“ и „Образование и младежки дейности“ към Прочети още…


IMG_8216

Открит педагогически съвет

Асоциация „Да съхраним жената“ гостува на ОУ „Патриарх Евтимий“, където се проведе открит педагогически съвет по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“. В дискусията взеха участие педагози, родители и експерти подкрепящи деца с проблеми от аутистичния спектър. Обсъдиха се теми за ролята на педагозите в обучението на Прочети още…


IMG_6491

Куклотерапията

Куклотерапията съдейства за развитие и усъвършенстване на усещанията и възприятията. Подпомага формирането по художествен начин на мисловните способности, развива се детската памет, мислене и реч, развива се наблюдателността и се изграждат навици за елементарно обобщение. Основните цели на куклотерапията са достигане на емоционална устойчивост и саморегулация, постигане на социално взаимодействие, развитие на комуникативните умения, развиване Прочети още…


IMG_6454

Ден в Зоологическата градина

По Проект „Социална подрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с аутисти” подкрепен от Община варна Дирекция “Социални дейности” , децата със своите родители си подариха ден в Зоологическата градина. Не едно и две заболявания се повлияват добре, когато пациентите биват в контакт с различни животни. Този раздел от науката се нарича анималотерапия, Прочети още…


20930570_10213634354394135_1673000577_o

Дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов

По проект „Социална подкрепа чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти” подкрепен от Община Варна, Дирекция “Социални дейности” се проведе на 17.08.2017г., дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов. Темите които се разгледаха бяха “Приложение на хипербарната оксигенация при РАС” и “Диагостициране, процедури към ТЕЛК, ЕКК”. Презентираното от Проф. Д-р Бозов бе Прочети още…