Проект “Лятна младежка асамблея за здраве”

ПРОЕКТ “ЛЯТНА,МЛАДЕЖКА АСАМБЛЕЯ ЗА ЗДРАВЕ”

Активности с младежи и девойки на възраст от 15 -29 годинишна възраст

Различни направления и дейности за здравословен начин на живот и осмисляне на свободното им време.

Проектните дейности включват разнообразни спортни, здравно-превантивни и екологични занимания, забавления, интерактивни игри, посещения и дискусии.

Te са насочени към опазването на младежкото здраве, към активизиране на потенциала на младото поколение и ориентирането му към активен и здравословен начин на живот.

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна – програма “Младежки проекти 2016″

Период на изпълнение: 05.08.2016г. – 15.10.2016г.