1 (4)

Жените от Център “Импулс” със занятие по културна интеграция в град Добрич

През месец ноември жените от Център “Импулс” имаха занятие по културна интеграция в град Добрич. Там те посетиха Дом – паметника “Йордан Йовков”, етнографски музеи “Стария Добрич” и улицата на занаятите. Жените с удоволствие и интерес изслушаха подробна беседа за живота на Йовков и за създаването на улицата на занаятите. Времето прекарано в Добрич обогати познанията на жените за историята на града и внесе цвят в сивото им ежедневие.