Управителен съвет

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Председател на УС:

д-р Йорданка Великова Ненчева 

преподавател, педагог

Йорданка Ненчева

 

Членове на УС:

Калояна Мирчева Димитрова

Икономист – Предприемач – Корабостроене

Калояна Димитрова

 

 

 

 

 

 

проф. Надя Костова дин

Член на УС, преподавател, финансист

проф. Надя Костова

 

 

 

 

 

 

 

Надежда Йотова Добрева

Надежда Добрева

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Соня Георгиева Цекова

Д-р Соня Цекова