Програма за превенция на социалната изолация на момичета в неравностойно положение

 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (1)