Предстоящи

62140252_2404516529570656_2501741887832981504_n61052572_2389458757743100_9135016291764011008_n 61691668_2389458751076434_6464891478106701824_n

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”

9002 Варна,  “Цар Освободител” № 64,тел/ fax: 052/ 600 137;

        e-mail: women_asg@abv.bg www.woman-bg.bg

 

Обява

За  Конкурси в Асоциация  „Да съхраним жената“  Варна за Управители на :

      1) ЦСРИ за възрастни жени „Импулс“ с капацитет 45 потребители.

      2) ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ за деца аутисти и техните родители с 20 потребители.

Критерии за кандидатите: Да са работили от 3 до 5 год. най – малко в социалните услуги, да имат мениджърски опит, да имат завършено висше образование със специалност: педагогика, соц. дейности, психология, мениджмънт, икономика, управление, да владеят чужд език, да имат висока обща култура, знания, умения, комуникативни способности, умения за работа в екип и под напрежение, да проявяват креативност, иновации и творчество в професията си.

Конкурсите се провеждат по документи, с концепция до 5 стр.и интервю пред Комисия. Всеки кандидат подава молба до Председателя на Асоциацията, подробно CV – EUROPASS формат, копие от диплом за завършено висше образование, сертификати, препоръки, документи за езикова подготовка, копие от трудова книжка.

 Срок за подаване от кандидатите на документи на хартиен носител  на 22 и 23 май 2019г.от 10ч. до 16ч., в офиса на бул.“Цар Освободител“№64.

Документите за конкурсите се предоставят лично на кандидатите, от  канцеларията на Председателя на Асоцияцията на бул.“Цар Освободител“ №64 на 16 и 17 май 2019г. ,с работно време от 10 до 16ч. тел: 052 /630 137 и  GSM  0878160137.

Срок за обсъждане в комисия на кандидатурите и провеждане на интервю – от 27 май, до 3 юни 2019г.

Срок за обявяване на резултатите от конкурсите пред кандидатите – 05.06.2019г. в 14ч. в офиса на бул.“Цар Освободител“ №64.

                                                             От  Асоциация  „Да съхраним жената“