Аутизъм. Видове. Особености

На 10.08.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе консултиране на родители на тема: „Аутизъм. Видове. Особености“, от Проф. д-р Христо Бозов, по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Родителите се запознаха със симптоматиката на диагнозата „Аутизъм“ и причини за възникването му.
Проф. д-р Христо Бозов, декан на Факултета по Обществено здраве в Бургаския Свободен Университет, директор на Бургаския онкологичен център и ръководител катедра Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина, МБАЛ Варна и специалист по Хипербарна оксигенация, продължава консултирането на родители на деца с РАС.
През месец август започва записването за ползване на 20 безплатни процедури по Хипербарна барокамера, осигурени от Община Варна. Пациентите следва да имат адресна регистрация в Община Варна. Лицата и децата ще се определят със становища от специализирани клиники и отделения към МБАЛ „Св. Анна“ и УМБАЛ „Св. Марина“
Като се има предвид, че страната ни следва световните практики, пациентите в страната също могат да се възползват от терапевтичните методи, които не само, че са безболезнени, но са и многократно по-ефективни за подобряване на здравословното им състояние.

IMG_2380 IMG_2384 IMG_2386