„А бяхме млади…“

На 31.07.2013г. жените от център „Импулс“ към Асоциация „Да съхраним жената“ участваха в мероприятие – „А бяхме млади…“ То бе посветено на най-щастливите и съкровени мигове в живота на всяка една от тях. С много вълнение и чувство дамите споделиха най-хубавия момент от техния живот. Целият този празник на младостта беше съпроводен от лириката на Пейо Яворов, Павел Матев и Димитър Василев. Проведе се и кратко състезание с награди за първите правилно отговорили на въпроси към българския филм „А бяхме млади“. Мероприятието бе предхождано от създаване на фотоизложба със снимки на жените от центъра, от тяхната младост. За управителя на Център „Импулс“ и екипа, който работи в него, беше щастие признанието на жените, че постъпването им в „Импулс“ е едно от най-големите щастия в техния живот.