Балканска среща на женските съюзи от всички балкански държави

В София, в х-л „Шератон“ се състоя Балканска среща на женските съюзи от всички балкански държави по проект „Западни Балкани“ на Камарата на занаятите от Кобленц, Германия. На обсъждане беше поставен въпроса за работата на семейно-ориентираните фирми за постигане на баланс и хармония между функциите на жената в семейството и бизнес средата. Във форума участва Председателят на Асоциация „Да съхраним жената“ Варна – Д-р Йорданка Ненчева. Връчени бяха награди на фирми, които оказват значима подкрепа – морална и материална, на семействата на служителите и работниците, на техните деца и възрастни родители. Положителният опит, който германският бизнес споделя, касае социалната отговорност на бизнеса, която дава своя не само социален, но и икономически ефект.

1 (1)