Бизнескомуникацията-ключ към успеха

На 23.08.2018г. в Междупоколенческия център, към Асоциация „Да съхраним жената“, Варна, се проведе уъркшоп с модератор Д-р Йорданка Ненчева на тема: „Бизнескомуникацията-ключ към успеха“.
Д-р Йорданка Ненчева е родена в гр. Провадия. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност математика и физика. Защитава докторантура и е Доктор по философия. Работи като хонорован преподавател във ВУЗ, ръководител на отдел „Демографска и съдебна статистика-ТСИ Варна, Изпълнителен директор на МЗК „Европа“ София, зам . Директор на ЗПАД „Булстрад“ ГА-Варна. Петдесет години е на активна обществена работа във Варна. Един от учредителите е на Асоциация „Да съхраним жената“. Автор на много научни статии, сборници и книги в сферата на социалната работа. Участва с предложения за проектозакони с цел промяна на законодателството за услугите за възрастни хора, за деца аутисти и за повишаване социалната активност на жените.
Носител е на престижната Международна награда „Маргарет Голдинг“ за личен принос в полза на обществото. Под нейно ръководство Асоциацията стана носител на отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на Закона за равнопоставеност на жените, 2018г.
Общуването между хората е изключително важен процес на обмен на информация. То е в основата на разбирателството, взаимодействието, на единодействието за постигане на общи цели в семейството, общността, фирмата, колектива, групата и екипа. Връзките ни с хората около нас, отразяват пряко нашите интереси, знания, опит, култура и духовно, ниво на информираност, и професионализъм, стремеж към самоусъвършенстване и постигане на висока степен на удовлетвореност от собствения труд и живот. Всеки участник получи личен комплект методически материали за самостоятелно обучение.
Участниците в практическия уъркшоп с интерес слушаха и задаваха въпроси по темата. Въпреки не богатия си житейски опит в сферата на труда, младежите споделиха своя положителен и отрицателен опит като наети лица в сферата на туризма. Също така младежите изразиха своето мнение, че за да са успешни и конкурентноспособни на пазара на труда трябва да имат богат опит в различни сфери от живота и да се усъвършенстват в личностен план.
Следващата среща ще се състои на 31.08.2018г. на ул „Кавала“1-А в Междупоколенческия център от 15:45ч., с модератор: Дани Иринков, уъркшоп на тема: „Бизнес, пари и здраве“ II част!
Вход свободен!

IMG_3310 IMG_3313