БИЗНЕСФОРУМ „БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИТЕ-КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА“

IMG_0722ПРОЕКТИ ЗА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ВАРНЕНЦИ

На 09.10.2018г. в х-л „Аква“, зала – „Нептун“ се състоя третото издание на Бизнесфорума „Бизнес комуникациите-ключ към успеха“, организиран от Асоциация „Да съхраним жената“ и Общество на предприемчивите. На него присъстваха и взеха участие предприемачи и мениджъри на варненски успешни фирми в областта на туризма, услугите, транспорта и др.
Първата част на форума премина с приветствие и откриване от Председателя на Асоциация „Да съхраним жената“, Д-р Йорданка Ненчева с представянето на дейността по проекти, реализирани от Сдружението:
-Представена бе текущата дейност по проект, финансиран от Европейския социален фонд „ Функциониране на иновативен обществен модел „Сребърна социална борса“, където към момента се извършват мащабни ремонтни дейности на втория етаж в сградата на ул. „Кавала“ 1-А. Там се намират помещения, които ще бъдат обзаведени със специализирано техническо оборудване-кабинети за консултиране, рехабилитация, провеждане на обучения, допълнителна квалификация и мотивация на социални и лични асистенти и безработни лица.
-Вторият проект, беше представен от ръководителя му -Теодора Паприкова, финансиран от Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Проектът „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности, за деца от аутистичния спектър и техните семейства“, осъществява в продължение на 5 месеца с интердисциплинарен екип от специалисти-психолог, хидротерапевт, логопед, специалист барокамера, специалист социални дейности, аттерапевт и трудотерапевт, безплатно за децата аутисти. Провеждани бяха индивидуални консултации за деца и родители, групови обучения, обучения на студенти за работа с деца от аутистичния спектър и обучения на доброволци. Предстои осъществяване на дейности за откриване на Дневен център за деца с разстройства от аутистичния спектър. Центърът се оборудва и ремонтира изключително благотворително от фирми и физически лица, дарители от град Варна.
-Третият проект реализиран от Асоциацията е финансиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“, „Младежки проекти-2018“. Той създаде „Дигитално общество на младите варненски иноватори“. Реализира се в рамките на три месеца. Обучени бяха 25 младежи до 29 години в „Предприемачески умения“, „Фотография“, работа с нови компютърни технологии и програмни продукти, „Работа в екип“, Бизнескомуникация“, „Лидерство“, „Мениджмънт на времето“, мотивация да започнат работа. Проведе се среща с работодатели от различни браншове на варненския бизнес с представителя „Служба по заетостта“, в лицето на консултанта Димитричка Ганева, сподели възможностите пред младежите за заетост и започване на първа работа
На форума младежите получиха и сертификати от ръководителя на проекта Росица Иванова, за преминато успешно обучение. Младежите и девойките изявиха желание да се включат и в бъдещи проектни дейности на организацията.
Във втората част, събеседник по желание беше Директорът на ТД на НАП-Варна, Милена Колева. Г-жа Колева сподели новите, разпоредби и промени в данъчното законодателство и отговори на въпроси от присъстващите представители на фирми от Варна. Модератор на дискусията беше Проф. д-р Надя Костова. Целта на дискусията бе постигната, да се информират и дисциплинират фирмените екипи за спазване на данъчното законодателство.
Форумът премина при голям интерес от присъстващите, които получиха полезна информация.