Варненски бизнес дами се информираха за възможности за еврофинанс

Над 40 бизнес дами присъстваха на семинар във Варна за популяризиране на възможностите за европейско финансиране на бизнеса. Събитието бе организирано от Областния информационен център – Варна съвместно с Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ при Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“. Сред присъстващите имаше представителки на печатници, рекламни агенции, морски фирми, хотели, автошколи, обучителни и медицински центрове, неправителствени организации и др.
Форумът бе открит от управителя на ОИЦ-Варна Виктория Николова, директора на общинската дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова и управителя на Асоциация „Да съхраним жената“ Йорданка Ненчева. В първата част на семинара представители на регионалните звена на управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Иновации и конкурентоспособност“ представиха основни приоритети, актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по двете програми. По ОПРЧР към бизнеса са фокусирани 7 процедури: „Младежка заетост“, „Ново работно място“, „Обучения и заетост на младите хора“, „Обучения и заетост“, „Обучения за заети лица“, „Развитие но социалното предприемачество“, „Добри и безопасни условия на труд“. Това посочи Снежана Ангелова от регионалния отдел на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика. Тя обясни, че ОП „Човешки ресурси“ предоставя възможности на бизнеса да наеме персонал – безработни младежи до 29 години или по-възрастни безработни, да обучи служителите си и да подобри условията на труд. До 9 ноември т.г.фирми от сектора на интензивни на знания услуги могат да подават проекти за закупуване на машини и оборудване по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, подчерта началникът на Регионалния сектор – Варна при Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката Владимир Бобев. Той заяви, че до края на годината по програмата е предвидено да стартират още 2 процедури за кандидатстване: за внедряване на иновации и енергийна ефективност в предприятията. Бобев съобщи още, че Министерството на икономиката ще управлява и новата оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“, която ще предоставя достъп на МСП до финансиране чрез финансови инструменти.
Семинарът завърши с представяне на три успешни европроекта на варненски фирми, изпълнени през предходния програмен период. С европейски средства кораборемонтната фирма „Варна меритайм“ е подобрила условията на труд в предприятието. Със средства по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ компанията е закупила система за вентилация и аспирация в три от цеховете си, работно облекло и лични предпазни средства за служителите. С помощта на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ фирма „Аркотрейд“ ЕООД е реализирала проект по внедряване на автоматизирана машина за цепене и пренавиване на самозалепващи материали за изработката на етикети. Управителят на дружеството Христина Врангелова разказа, че благодарение на проекта компанията е увеличила производителността си, а оборотът й се увеличава с 15-20% всяка година. Управителят на „Фреш ап лейбъл“ ООД Борислав Банчев запозна участниците в семинара с проекта на фирмата за закупуване на ново оборудване и модернизиране на производствения процес в дружеството, специализирано в производство на самозалепващи етикети и печат на фолиа. Безвъзмездната финансова помощ за предприятието бе за над 1,5 млн.лв., сподели Банчев.
На финала дамите от кулинарния клуб към Асоциация „Да съхраним жената“ зарадваха гостите с вкусни изненади, приготвени от самите тях.