Второ мултипликаторно събитие по проект SILO

Изкуството променя човешки съдби.
В продължение на две години във Варна по 10 вида изкуства се обучават 110 трайно безработни, хора с увреждания, самотни майки и възрастни жени. Изкуствата са: музика, арт изкуство, художествени занаяти, моден дизайн, компютърни технологии, фотография , тъкачество, кулинария , театрално и поетично изкуство.
Проектът е „Подкрепа за подобряване на възможностите за обучение на социално изключени групи чрез използване на изкуството’’. Новото в обучителната методика е, че всеки се обучава с личен или групов педагог- творец.
Специализираното обучение преминават и самите творци по педагогически методи на преподаване, психология на обучението чрез изкуства, овладяване на конфликти, мениджмънт на извършвания път на промяната и т.н.
Първата обучена целева група е на творците- педагози, а втората обучена целева група е на потребителите в социален риск.
Чрез методологията SILO се измерва напредъка, както на обучаемите така и на обучителите. Съществен напредък се постигна и от експертите на проектния екип.
Знанията, уменията, възможността да твориш, откритите скрити таланти, разкриха нови възможности, дадоха перспектива вдъхновиха хората загубили посоката в живота си.
Родиха се нови приятелства, контакти и най-вече увереност в собствения личностен потенциал.
Асоциация „Да съхраним жената” направи публичен отчет за резултатите от проекта. Презентацията разкри труда, извършените дейности, обучителния процес и неговите трудности, открои приносите и иновативните елементи на методологията SILO. С богат снимков материал бе подплатен задълбочения отчет.
Излъчен бе и филм заснет в петте партньорски организации от Ливърпул– Англия, Краков- Полша, Барселона– Испания, Атина– Гърция и Варна– България. Във филма се демонстрират извървяния път от бедни и безработни, от наркозависими млади хора, от самотни млади майки и възрастни жени. С индивидуалната работа изкуството стана за нуждаещите се спасителен пояс в морето от отчаяние и безизходица.
Доказано е, че във всеки човек има скрит талант и никога не е късно той да бъде открит и развит. Откритият талант разкрива и нова перспектива, отваря път към нови възможности в живота на изпадналия в риск човек.
В това се крие и големия социален ефект на проекта.
„Ние дадохме шанс на 110 души да преоткрият себе се чрез изкуството, помогнахме им да имат алтернатива за излизане от риска.”- сподели Д-р Йорданка Ненчева- ръководител на проекта за България.
Участниците в Мултипликаторното събитие представляваха институции: Общинска Дирекция „Социално подпомагане” към Агенцията за Социално Подпомагане , Бюро по труда към Агенцията по Заетостта, Български червен кръст, Община Варна- Дирекция „Социални дейности”, Дирекция ЕНОП, други НПО , защитени жилища и др. Те се ангажираха да прилагат методология SILO в своята работа с деца и младежи със специални потребности, трайно безработни и самотноживеещи хора.
„Най-важното е, че чрез проекта се разкриват нови личностни умения , в социално изключени групи което им дава нови възможности и надежди”- сподели Адриана Григорова.Изкуствата са емоционален и стойностен двигател на човешката дейност, те са и терапия за хора в риск.
Този социален ефект ще бъде мултиплициран в широки мащаби, не само в България, но и в още четири европейски държави.