Във Варна активно работи дамско бизнеслоби

IMG_5621

Жени предприемачи и мениджъри се събраха на традиционна мотивационна среща, организирана от Асоциация „Да съхраним жената“. Отчет за дейността на сдружението през 2016г. изнесе Д-р Йорданка Ненчева. Отчетена бе работата по проекти с деца, младежи и девойки за разкриване на техните таланти и за превенция на вредните зависимости. Споделени бяха и резултатите от обгрижването почасово и в домашни условия на възрастните хора в зависимо състояние. Социалната услуга за 50 възрастни жени в ЦСРИ се предлага на все по-високо ниво от специалисти: психолози, педагози, рехабилитатор и други експерти.
Жените от бизнеса изразиха своята социална отговорност и подкрепа – морална, материална и финансова на дейностите през 2017г. и приеха план за действие.
Проф. Надя Костова ди – одитор и преподавател проведе обучение по промените в Закона за данък върхудобавената стойносIMG_5613т и директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС.
Събитието завърши на чаша вино с пожелания за нови успехи и сплотяване на Обществото на предприемIMG_5615чивите жени във Варна.