Възможности за трудова реализация чрез надомния бизнес

На 10.08.2015г се проведе поредната среща-обучение с бенефициентите по проект „Осигуряване на подкрепа на бременни и млади майки в социален риск” осъществен с финансовата подкрепа на Община Варна.
Обучението се проведе от Теодора Паприкова на тема: „Възможности за трудова реализация чрез надомния бизнес”. Разгледани бяха бизнес идеи, които са подходящи за майките, докато се грижат за своите деца. Много въпроси бяха повдигнати и дискутирани: Как да започна?, Какво е необходимо за старт в надомния бизнес? и Как да печелим пари?. Разгледани бяха добрите и негативните страни на работата от вкъщи и начините за оптимизация на разходите за стартиране на собствен бизнес от нулата. Младите майки направиха тест ”Мога ли да управлявам бизнес”, тестваха своята бизнес идея с анализа SWOT и получиха задача да опишат своята бизнес идея.
Накрая младите майки изявиха желание за среща в Областния информационен център, където да им бъде разяснено кандидатстването и работата по Европейски проекти и програми, както и възможностите за финансиране и стартиране на бизнес с европейски средства.