В Световния ден на социалната работа

Днес на 17.03.2015г. се проведе поетичен спектакъл
„Да бъдеш себе си … Жена!“ . Две от направленията по поетична терапия и музикотерапия от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Импулс“.
Пяха песни и рецитираха стихове на Яворов, Д. Дебелянов, Евтим Евтимов, Петя Йорданова, Елисавета Багряна, Веселин Ханчев.
Председателката на Асоциация „Да съхраним жената“ и Управител на ЦСРИ „Импулс“ Йорданка Ненчева приятно изненада жените със свое авторско стихотворение „Ветре мой“. Този подарък отекна в сърцата им и ги зареди с оптимизъм и сили за нови начинания.
Тържеството бе посветено на световния деня на социалната работа, деня на поезията, на пролетта и любовта, на жената- майка и любима.
Този поетичен спектакъл събуди спомените от младостта на жените от третата възраст.
Българската любовна лирика и нашите поети оживяха чрез словото и песните на присъстващите. Любовта оживя като чувство, като предизвикателство на духа. Любовта е тази сила на привличане, която ражда живота и ни крепи докато сме живи.
В словото си Таня Василева, началник отдел „Социални услуги и проекти“ топло приветства и повдигна духа на жените от Центъра.
ЦСРИ “Импулс“ към Асоциация „Да съхраним жената“ предлага богат социален пакет от услуги и осъществява социална програма за грижа и подкрепа на възрастните хора в Община Варна.

Вижте нашата галерия във Facebook.