Годишнина на Кина Хаджиева

Отбелязана бе 92 годишнината на Кирилина Хаджиева- ветеран на Движението на Българските жени и Отечествения фронт. Със завидна енергия и кристален ум, тя вълнуващо разказа за митарстването и от село на село като учителка, а по-късно като Председател на Окръжния Съвет на Движението на българските жени. В годините когато се изграждат първите Обединени Детски Заведения и Детски Градини, новите училища, Читалища важна роля имали жените архитекти, строителни инжинерки, детски учителки и педагожки. С много доброволен труд се изграждали и откривали всички нови обекти, които и до днес функционират. С особен ентусиазъм жените на село са се сплотявали за разоряването на плодородната българска земя и засяване за урожай от всяко парче площ. С това „Портретно матине“ на достойната варненка Кина Хаджиева Асоциация „Да съхраним жената“ стартира поредицата „Героините са между нас“.
Във Варна има богата съкровищница от видни жени с различни професии, професори в науката, лекарки, инженерки, икономистки и др., за които трябва да се говори и да се знае. Тях трябва да популяризираме и градим като пример за чест и достойнство, за морал и нравственост, за дълг и отговорност, за патриотизъм в действие. Те са нагледен пример за младото ни поколение, че жените са голяма сила, когато са високо образовани, когато са добри професионалистки, когато са любящи съпруги и майки, когато са с активна гражданска позиция и когато са организирани и сплотени. Чудесен пример за това е и нашата Асоциация, която е дала опора на хиляди жени през тези 18 години на усилена работа.
„Сега от позицията на новото време, нямаме право да омаловажаваме сътвореното от нашите прадеди , а с благодарност да оценим достойния им труд за България“ сподели юбилярката Кина Хаджиева в интервю пред Д-р Йорданка Ненчева. Философията на живота е такава , че нищо не започва от нас. Ние сме продължители на вековни традиции, българщина и морал, нравственост, патриотизъм в действие. Имаме здрави исторически корени и доказателства, че сме от основателите на човешката цивилизация.
Днес, трябва да градим новото настояще на нашия български народ и да дадем заразяващ пример на децата и внуците си за дела и действия, за преданост към род и Родина.