Да съхраним традицията

Всяка година на Бабинден се прави възстановка на традицията Бабуване, за да се раждат повече българчета.
Асоциация „Да съхраним жената“, отпразнувахме по стар стил Деня на родилната помощ в ЦСРИВЖ „Импулс“. Един от големите народни женски празници, посветен на „бабите“ – жените, които помагали при раждане на дете от младите булки и невести. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките. Автентично бе пресъздаден ритуалът с бабуването от физиотерапевта в нашия Център – г-жа Красимира Иванова в ролята на бабата. Социалният работник Милена Атанасова родила малкия Христо бе младата родилка. Те орисаха присъстващите да са живи и здрави, да имат благодатна година и да се множат семействата им с внуци и правнуци. Председателят на Асоциацията г-жа Йорданка Ненчева в празничното си обръщение освен поздрави отправи и свой апел към дамите да продължават с все сили да подкрепят децата си в борбата за съхраняване на семейството като основна единица на обществото, с носталгични нодки на отминали спомени, когато българите са раждали по 4-5 деца. Днес Бабинден има нов смисъл да благодарим на гинеколози и акушерки. Да им пожелаем да имат много работа. За доброто настроение на празникът ни се погрижиха групата по Народно пеене „Импулс“ с ръководител Мария Славова и групата по „Музикотерапия“ с ръководител Стоян Гамолов. Хумористична програма изнесоха и представителки на групата „Театрално ателие“. Много грамоти получиха за „Сръчните ръце на баба“ – майсторките в кулинарията. Всички седнаха на сплотена трапеза. Празниците сплотяват и облагородяват хората, разпалват жаравата на българщината.