Дейност на Асоциация „Да съхраним жената“ през 2016г.