„Детска работилница за таланти“

В продължение на три месеца Асоциация „Да съхраним жената“ работи по проект „Детска работилница за таланти“ подкрепен финансово от Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна“. Включването на децата в лятната работилничка разкри техните възможности, даде им личностна увереност и самоуважение, а също спомогна и за тяхното интегриране сред другите в общността. Заниманията се провеждаха интерактивно под формата на игри, състезания, рисуване на открито и включваха комбинация от различни ателиета, които бяха организирани по график със свое творческо име. Децата от работилницата с много ентусиазъм се включиха в ІV Международен фестивал „Магията на куклите“ в СОК „Камчия“ ЕАД и в отбелязването на Международния ден на младежта, организиран от Община Варна в подкрепа на титлата на град Варна за Европейска младежка столица 2017г.
На 09.10.2105г, в Галерия „Импулс” имахме възможност да презентираме резултатите от своята дейност и да популяризираме, този прекрасен проект пред общественици, доброволци и други скъпи гости. Събитието бе уважено от представители на Дирекция „Образование и младежки дейности”, от район Приморски, представители от Дирекция „Социално подпомагане”, „Бюро по труда” – Варна, художници, доброволци и от възрастните жени от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Импулс”. Те споделиха своите положителни отзиви за извършената работа.
На децата от „Детската работилница за таланти“ към Асоциация „Да съхраним жената“ им предстоят две заключителни събития по проекта. На 22.10.2015г. ще направим обобщаване на постигнатите резултати с празника „Зная, мога и искам да успея”, а на 28.10.2015г. ще открием изложба „Опит за летене“ с техни творби.
Работим с чувството и отговорността, че да развиваме таланта в ранна детска възраст е инвестиция в бъдещето!