ДИГИТАЛНО ОБЩЕСТВО НА МЛАДИТЕ ВАРНЕНСКИ ИНОВАТОРИ

 

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна –

 програма „Младежки проекти – 2018“