Дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов

По проект
„Социална подкрепа чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти” подкрепен от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“ се проведе на 17.08.2017г., дискусия с Проф. Д-р Христо Бозов. Темите които се разгледаха бяха „Приложение на хипербарната оксигенация при РАС“ и „Диагостициране, процедури към ТЕЛК, ЕКК“. Презентираното от Проф. Д-р Бозов
20930570_10213634354394135_1673000577_o бе подбрано спрямо темата на проекта и в помощ на семействата. Проф. Д-р Христо Бозов е началник на катедрата и клиниката по анестезиология, хипербарна и интензивна медицина в МБАЛ – Варна. В последните три години неговият екип прилага успешно хипербарната оксигенация за
лечение на деца
с аутизъм
като в 85 на сто от случаите се постига подобрение в съ
стоянието на малчуганите. България е сред водещите страни в Европа, в които лечението с барокамера не само се прилага активно, но и дава много добри резултати при деца с аутизъм. По темата родителите имаха възможност в дискусионната част да зададат своите въпроси, да споделят притесненията и тревогите си и да получат компетентно становище на база на реални казуси с деца. Всичко което родителите споделиха като тревога ще бъде изложено на предстояща отворена Кръгла маса с представители на различни институции.20960866_10213634355354159_173031808_o

20930518_10213634354354134_1775687565_o  20951908_10213634355554164_728937046_o 20952020_10213634355114153_350229440_oIMG_7665  IMG_7663 IMG_7664