Европейска конференция на тема

На 14-15.06.2018г. в Хотел „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“, Варна, се проведе Европейска конференция на тема: Социалната икономика като ефективен модел за социално включване социално предприемачество, социални услуги, заетост“, организирана от Национална агенция за социална отговорност, гр. Варна, на която присъства председателя на Асоциация „Да съхраним жената“, Д-р Йорданка Ненчева.
В нея взеха участие от българска страна: председателя на парламентарната комисия по труд и социална политика Хасан Адемов;
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
заместник-министър Султанка Петрова;
председателя на Държавна агенция за закрила на детето Елеонора Лилова;
изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова;
изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева.
На срещата също така се включиха международни представители: James Crowe, председател на EASPD;
Pat Clarke, вице-президент на Европейския форум на хората с увреждания;
Meelis Joost, международен директор на естонската камара на хората с увреждания; експерт по социална икономика и член на Европейския икономически и социален комитет;
Ann Branch, началник-отдел „Създаване на работни места и умения“, Генерална дирекция „Заетост, социални дейности и включване“ на Европейската комисия;
Eva Maydell, член на Европейския парламент и Европейската народна партия;
Илияна Цанова, зам.-директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции, Департамент по социална икономика към Европейския инвестиционен фонд;
Конференцията беше приветствана и подкрепена от кмета на гр. Варна, г-н Иван Портних, зам. Обл. Управител, г-н Стоян Пасев и други представители на дирекций към Община Варна.
По време на конференцията международни, местни и регионални социални услуги имаха възможност да представят на изложение-базар, своите ръчно изработени произведения, направени от потребителите в услугите.
Асоциация „Да съхраним жената“ се включи като представи ръчно изработени изделия от групите в ЦСРИВЖ „ИМПУЛС“, които ежедневно изработват различни изделия за бита, домакинството, подаръчни комплекти, декорации и др.
Конференцията премина с удовлетворение за всички присъстващи, като се обменяха идеи, добри практики и се създадоха добри партнъорства за бъдещо сътрудничество.

IMG_0815 IMG_0821 IMG_0824 IMG_0826 IMG_0832 IMG_0834 IMG_0837 IMG_0845 IMG_0849