Емоционалните разстройства – статия на психолога Петя Петкова

Човешките емоции са били винаги интригуваща тема за която много се е говорило, но малко се е разбирало от широката аудитория. Те способстват процеса на концентрацията на организма и психиката, за изпълнение на най-важната задача в този настоящ момент.
Емоционалните преживявания винаги се придружават от повече или по-малко дълбоки изменения на физическо ниво. Точно под това влияние се проявяват множество вербални и невербални изменения, които се регистрират непосредствено. Емоциите са в състояние да обхванат с влиянието си целия организъм на човека, а настъпването на този вид разстройство винаги протича при определени условия в зависимост от индивидуалната предразположеност. Тази статия дава още един обобщен поглед върху богатата емоционална гама и взаимодействието и с индивидуалната човешка природа.