ЖИВОТЪТ НА ЕДНА ЖЕНА В „СОЛЕНИ ВРЕМЕНА“

ЖИВОТЪТ НА ЕДНА ЖЕНА В „СОЛЕНИ ВРЕМЕНА“
Представяне на стихосбирката на Йорданка Ненчева в арт-салона на Радио-Варна. Навън поледица, виелица, а в залата искри топлота, човечност, искреност. Стиховете от сърцето на авторката докоснаха ценителите на поезията.
Тя заявява: „Това е моето писмо до Вас, в годината на юбилейна равносметка“.
Кирил Аспарухов с високия си професионализъм на журналист и продуцент, предизвика Йорданка Ненчева към най-съкровени признания за дълга и отговорността, за любовта и предателствата, за отчаянието и победилия оптимизъм. Общуването с публиката достигна ранга на поетична близост и емоционално единение.

IMG_1131