Заедно родители и деца със СОП посетиха Аквариум Варна

 

Известно е, че при децата с аутистичен синдром, едно от основните нарушения в развитието им са ограничените или липсващи умения за общуване. Затова социализирането на детето чрез формирането на повече знания за заобикалящата действителност и изграждането на умения за живот в общност с други хора е един от ключовите аспекти в работата на екипа ни за тяхното личностно, социално и емоционално развитие. Екипът на Асоциация „Да съхраним жената” не остава безразличен към проблемите на хората и в частност на родителите на деца с аутистични разстройства и с всички сили помагаме в борбата на семействата. Заедно родители и деца посетихме Аквариум Варна по Проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики за семейства в социален риск с аутисти”.

20953480_1910943655811325_1243040424286557088_n