Заключителна среща по проект SILO в Ливърпул, Великобритания

Заключителна среща по проект SILO в Ливърпул,
Великобритания за отчитане на финалния етап.

Чрез проектните дейности се подкрепя подобряването на възможностите за обучение на социално изключени групи финансиран по програма на Еразъм +.
Конференцията на 24ти август се проведе в сградата на партниращия на проекта Университет- Ливърпул Джон Мур за Изкуство и дизайн Джон Ленън, присъстваха много представители на общността и ангажирани организации с неформалното обучение, изкуствата, доброволчеството и неправителствения сектор. Събитието беляза завършващата фаза на проекта целящ, чрез обучение по различни видове изкуства, социално изключени хора да получат ключови компетенции важни за тяхното бъдещо житейско и професионално развитие.
Представен бе Филма SILO, презентиращ проведените обучителни дейности в 6-те партньорски организации от пет различни Европейски държави. Партньорството е създадено транснационално, за да създаде колектив с определени умения и опит за работа с практикуващи и бенефициенти в различни области в рамките на частния и публичния сектор.

В рамките на проекта бе създадено „Ръководство“, което дава възможност всеки желаещ да се запознае е разработената обучителна методология и да я приложи, да има достъп до нея. Това дава голямо поле за работа на организации работещи посредством неформално обучение с изкуства, практикуващи изкуство обучители и други косвено или пряко ангажирани организации. Всеки желаещ да се запознае с нея ще има достъп до Ръководството преведено на 5 езика и свободно за запознаване и работа на сайта на проекта: http://www.silo.media/
Представен бе и дългогодишния труд в тази област на Франсоа Матарасо от Ливърпул писател и изследовател, който се интересува от това, как хората създават и си взаимодействат посредством култура и изкуство. Неговата работа е насочена към изследване на неформални форми на обучение чрез изкуства в различни държави. Той е работил в Българи по темата още преди пет години. Той е първият автор на идеята „с изкуство към здраве”.
Водещата партньорска организация SAFE Regeneration представена в лицето на Браян Дейв и Джейн Джонсън запозна присъстващите с „изминатото разстояние” при осъществяването на проекта. Впечатляваща е работата им с различни организации подкрепящи посредством изкуства социално уязвими деца и възрастни. Създадената обществена подкрепа на базата на дългогодишната им работа вече 15години, благоприятства за развитието на социалните дейности, с който те са емоционално и професионално ангажирани.
Двугодишният труд на шестте партньорски организации, две от Англия- Ливърпул SAFE и Университета Ливърпул Джон Мур, от Полша-Вадовица EST, Испания-Барселона ABD, Гърция-Атина IASIS и България-Варна Асоциация „Да съхраним жената”, бяха представени посредством извършената от всяка от тях работа по-време на проекта. Обмяната на идеи, добри практики и модели на работа е водеща за доброто сътрудничество и развитие на проектните дейности. Всяка организация се ангажира с осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта и мултиплициране на положителните практики в общностите.