Зам. Министър от МТСП г-жа Адриана Стоименова в АСЖ

На посещение в Асоциация „Да съхраним жената“ беше Зам. Министър на труда и социалната политика г-жа Адриана Стоименова. Тя прояви жив интерес към дейностите на Асоциацията и социалните услуги ЦСРИВЖ „Импулс“ и ЦСРИДУ „Живот под дъгата“.
Председателят на Асоциацията и Управител на ЦСРИВЖ „Импулс“, г-жа Йорданка Ненчева представи работата на Центъра и разнообразните социално-здравни услуги, които се предлагат безплатно ежедневно и целогодишно на над 50 възрастни жени.
Зам. Министърът лично поздрави жените, които в момента на посещението й провеждаха занятието си по „Танцтерапия“, с ръководител Янка Петрова.
Поля Златилова, Управител ЦСРИДУ „Живот под дъгата“ запозна г-жа Стоименова с дейностите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с аутизъм „Живот под дъгата“. Той е първият открит във Варна и четвърти в страната. Освен работата с децата, които работят със специални педагози, логопед, трудотерапевт, психолози, хипотерапевт и др. се предоставя и безплатна консултативна помощ и подкрепа на родителите им.
През лятото благодарение на дарители, децата имат възможност да посещават безплатно хипотерапия в Клуба по „Конен спорт“, „Фанагория“ и водна рехабилитация в басейна на „Дом Младост‘.
Разисквани бяха и предложения свързани с новия „Закон за Социалните услуги“ и подзаконовите текстове, методики, наредби.
Пред г-жа Стоименова беше споделена необходимостта от система за обучение на кадрите в социалната сфера, лицензирането и сертифицирането им, моралното и материално стимулиране на специфичния им труд.