Деца и доброволци

На 06.07.2018г. в „Междупоколенческия център“, Българския двор за отдих към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведоха забавни-образователни игри към Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“. Чрез интерактивни-забавни, образователни игри децата и доброволците се включиха с радост в дейностите на открито. В Българския двор за отдих към Асоциация „Да съхраним жената“ е оборудван с батут, пясъчник, спортни съоръжения, топки и други приспособления, специално проектиран за игрова дейност и обезопасен със защитни съоръжения.
След това децата и доброволците по проекта, посетиха изложба на Екзотични насекоми „Буболечки-зоо“. Там децата се запознаха с различни видове насекоми, буболечки, стоножки, бръмбари, пеперуди и други видове, от Индия, Мадагаскар и други екзотични страни. Децата имаха възможността сами да се докоснат до тях и да се запознаят с техния живот в дивата природа.
С дейностите по проекта се постигат рехабилитационни, образователни, възпитателни и социализиращи въздействия върху детската личност.

IMG_0854 IMG_1078 IMG_1081