Интервизия

Както всяко семейство, така и всеки екип от специалисти, е жива система. В нея елементите функционират поотделно, но и като едно цяло. Ако някой от тях среща затруднения, професионални или лични, това неминуемо се отразява в работата на останалите и на ефикасността на мултидисциплинарния екип. Ето защо, превенция под формата на интервизия е целесъобразен модерен метод за взаимопомощ.
Амбициозният екип на Асоциация „Да съхраним жената“ стартира поредица от обучително – практически тимбилдинги, като първият от тях се проведе на 08 април в Център „Румелина – култура, изкуство, психология“. Изнасянето на събитието извън Междупоколенческия център на Асоциацията допринесе за създаването на неформална творческа атмосфера.
С пилотното издание се зае психологът на Сдружението, Мариела Русева, а темата, върху която екипът работи няколко часа, беше „Стрес и антистресови програми. Позитивната нагласа – собствен избор и стратегия за успех.“ Резултатите са налице: активно участие в ролеви игри; решаване на тестове и казуси; емоционално зареждане и психологическо освобождаване от напрежението.
Идеята на екипа е срещите да се характеризират с разнообразие в тематиките и мястото на осъществяване. Предвижда се втората интервизия да се проведе от друг специалист, на открито, сред природата и да се акцентира върху физическата активност и овладяването на релаксиращи техники.

56685806_2313858961969747_6349273170406539264_o 57183812_2313858805303096_496544274351915008_o