Класирани кандидати за работа като личен/ социален асистент стартираща м. 12.2018г.

Проект BG05M9OP001-2.005-0062-C01 Асоциация „Да съхраним жената”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Класирани кандидати за работа като

 личен/ социален асистент стартираща м. 12.2018г. 

Дейност по Компонент 2 „Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашни условия от „социален“ асистент , „личен“ асистент и „мобилен екип“ от медицинска сестра и рехабилитатор.

Кандидатствали са 100 души от който са одобрени 26 и в резерва 2 ма.

 1. Светла Христова Събева
 2. Даниела Петрова Димчева
 3. Женя Димова Димитрова
 4. Михаил Рашев Михайлов
 5. Николай Иванов Недев
 6. Атанас Иванов Тодоров
 7. Анна Георгиева Вълчева
 8. Бистра Георгиева Кеворкова
 9. Даниела Александрова Димитрова
 10. Десислава Станчева Кълбова
 11. Диана Великова Великова
 12. Дилян Тодоров Петров
 13. Евгения Любенова Атанасова
 14. Елена Петрова Флорева
 15. Елиф Хасан Ибрям
 16. Емилия Тодорова Демирева
 17. Катя Илиева Хюсеин
 18. Катя Гочева Ставрева
 19. Ксения Стефанова Касабова
 20. Лида Степанова Краева
 21. Маринка Стоилова Николова
 22. Марияна Стоянова Люцканова
 23. Надя Георгиева Петкова
 24. Райко Янков Добрев
 25. Румянка Василева Станева
 26. Стойко Павлов Кръстев

Резерва:

 1. Динко Михайлов Костадинов
 2. Светлана Русева Петкова

Комисията за подбор на социални/лични асистенти I ЦГ, взе решение не класиралите се кандидати да останат, като база данни с желаещи при отказ или невъзможност за работа от страна на класиралите се кандидати  в периода на изпълнение на Дейност по Компонент 2 „Предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашни условия от „социален“ асистент , „личен“ асистент и „мобилен екип“ от медицинска сестра и рехабилитатор стартираща м.12.2018г.