Консултация на родители със специалист психолог-Яна Пачолова

На 22.08.2018г. се проведе консултация на родители със специалист психолог-Яна Пачолова, по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ , на тема:Подкрепа на детето с РАС в семейството.
Родителите споделиха своите трудности, тревоги и предизвикателства, с които се сблъскват ежедневно.
Психологът Яна Пачолова представи практически методи, които родителите да приложат в ежедневието си, за да се постигнат положителни и дълготрайни резултати.
Проектът „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“, предоставя иновативни методи и подходи, за работа не само с децата, но и с широкия кръг от близки. Все по-трудно се оказва родителите, да се справят с предизвикателствата, които съпътстват деца с аутизъм, затова често децата се оставят на отглеждане на широкия кръг от семейството-баба, дядо. Въпреки това те не спират да търсят решение на проблема и да се изправят с предизвикателствата, които срещат от детската градина, през училищната институция и след това.
Дейностите по проекта продължават на 28.08.2018г., на ул. „Кавала“1-а, със арт работилнички:работа с естествени материали, картини от мидички с ментор:инж. Мария Николова.
Резултатът е:
– У децата се откриват нови възможности и таланти;
– Развиват мислене в нетренирани посоки;
– Развиват логика и търпение;
– Емоционално се зареждат, откриват нови приятели;
– Сплотяват се;
– Научават се на общуване в група;
– Родителите обменят информация и положителни практики за индивидуална работа в семейна среда;

IMG_2110 IMG_2117