Консултация със специалист логопед

На 11.07.2018г. се проведе индивидуална консултация със специалист логопед-Лиляна Лазарова-Янева, по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“ .
Консултирането се осъществява на два етапа-консултиране на детето и консултиране на родителя, с насоки за продължаваща работа в домашни условия.
Лиляна Янева е Директор на Логопедичен център, Варна. Тя е специалист, който работи с деца от аутистичния спектър.
С дейностите по проекта се постигат рехабилитационни, образователни, възпитателни и социализиращи въздействия върху детската личност.
Ако имате някакви притеснения относно развитие на Вашето дете – реч, поведение, емоции, общуване и др., обърнете се към специалист – педиатър, психиатър, логопед, психолог. Възможно е да се наложи да проведете консулти с всеки един от тези специалисти.
Диагнозата „Детски аутизъм“ поставя детският психиатър или психиатър.
Важно е и мнението на психолога и логопеда.
Но никой диагностичен етикет не може да ви каже точно какви проблеми има детето, важни са индивидуалните му нужди. Намирането на подходящата терапия, съобразена с нуждите на вашето дете, е най-подкрепящото нещо, което можете да направите.

IMG_1171 IMG_1173