Конференция „Аутизъм днес“

На 15 и 16 юли в София, инж. Теодора Паприкова ръководител на проект “Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства“, подкрепен финансово от Община Варна, Дирекция “Социални дейности” взе участие в Първата научна конференция за аутизма. Конференцията бе организирана от сдружение „Аутизъм днес“ и Бостънския университет, под патронажа на Н. Пр. Сьорен Якобсен, посланик на Дания в България. Програмата на събитието включва презентации, уебинари и онлайн връзка със специалисти от Америка и Европа, с които се представиха научно доказани методи за терапия с деца от аутистичния спектър. Според последните проучвания, ако през 2000г. едно на всеки 150 деца е било диагностицирано като аутист, през 2014 г. съотношението е вече 1 към 59, без значение от раса или социален статус. Конференцията има за цел обмяна на информация за най-новите методи за терапия на хората от аутистичния спектър. За да помагат на тях и техните семейства, специалистите трябва да са запознати с най-съвременните научни открития и практики в тази сфера.
Столична община съвместно със сдружение „Аутизъм днес“ работи за интеграция и повишаване качеството на живот на децата и младежите с аутизъм. В София вече има няколко центъра за работа с деца от този спектър. Асоциация “Да съхраним жената” работи за създаване и във Варна на Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с разстройства в аутистичния спектър.
Работата на форума е полезна за всички съпричастни към този здравен, но и социален проблем.

37231707_1675937849198955_2868283540858994688_n 37231721_1675936629199077_3110880873038217216_n 37238869_1675938415865565_4127691505370398720_n 37252270_1675935905865816_4256901589266071552_n