Кръгла маса – „Политики за подкрепа на потенциала на възрастните хора,

Aсоциация „Да съхраним жената” съвместно с Община Варна осъществи кръгла маса на тема „Политики за подкрепа на потенциала на възрастните хора, като обществено значим ресурс“. Събитието се състоя на 21.04.2016г. в Зала „Варна”, Община Варна.
Форума откри г-н Коста Базитов –Зам.кмет на Община Варна ангажирайки се лично с темата за социална политика насочена към подкрепа на възрастните хор

а.
Г-жа Любомира Комитска, Директор на Дирекция „Социални дейности“ представи заложените в социалната програма на Община Варна политики и добри практики в подкрепа на тази уязвима група. В кръглата маса взеха участие Доц. Д-р Геновева Михова Директор на Института за демографски изследвания и обучение София, Доц. дм Д-р Мариана Арнаудова- Жекова от МУ- Варна, Проф. Д-р Юлия Узунова ИУ Варна, Доц. дм Д-р Невяна Фесчиева, г-н Божидар Михайлов- Началник Бюро по труда- Община Варна и г-жа Румяна Манковска- Адвокат и правен експерт в Асоциацията. Темата бе развита и разгледана многостранно от гледна точка на политиката в общността, на НПО сектора, от демографска страна и от психологическа. Бяха направени редица предложения за подобряване на качеството на предоставените услуги, за по-голяма информираност относно правата и мерките за защита на възрастните при възникване на определени обстоятелства. Г-н Михайлов информира за работата в Бюрото по труда насочена в подкрепа заетостта в пред пенсионна възраст, даде много полезна информация за отворените програми в тази сфера насочени именно към възрастни хора.
Кръглата маса уважи и г-н Кристиян Богоев заместник-областен управител Варна. Той взе участие в създалата се дискусия по темата за активен живот на възрастните.
Събитието даде началото на голяма дискусия относно важността на човешкия капитал, независимо за коя възрастова група се говори.Както Д-р Узунова отбеляза човешката личност не е подвластна на времеви период- „Дали човек е на 2г. или на 92г., той трябва да има право на достоен живот.” Асоциация „Да съхраним жената” работи дълги години за интеграция на възрастните в общността, посредством разнообразните дейности на ЦСРИ „Импулс”.