Куклотерапията

Куклотерапията съдейства за развитие и усъвършенстване на усещанията и възприятията. Подпомага формирането по художествен начин на мисловните способности, развива се детската памет, мислене и реч, развива се наблюдателността и се изграждат навици за елементарно обобщение.
Основните цели на куклотерапията са достигане на емоционална устойчивост и саморегулация, постигане на социално взаимодействие, развитие на комуникативните умения, развиване на груба и фина моторика и развитие на речта.
Куклата и куклените етюди, приложени в педагогическата практика създават положителна емоционална нагласа у децата и провокират въображението им и желание за спонтанност в създадената ситуация. Те усъвършенстват словото и умението за комуникация чрез кукления образ.
По проект „Социална подкрепа, чрез иновативни практики, за семейства в социален риск с деца аутисти“, подкрепен от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“, децата имаха възможност да се докоснат до това изкуство. Посетиха лятна сцена на варненският куклен театър, на постановката „Пепеляшка“ по Шарл Перо. Докоснаха се до този различен свят и се потопиха в свят на приказни герои, доброта и смях. Театралното ателие към ЦСРИВЖ „Импулс“, също подготвя сценка специално за децата и всички желаещи да се включат на 19.09.2017г.. В Междупоколенческият център към Асоциация „Да съхраним жената“ деца, млади и възрастни имат възможност да общуват заедно и да се обогатяват помежду си посредством езика на изкуството.

IMG_6487 IMG_6489 IMG_6491 IMG_6504