Лечебна и комбинирана гимнастика за възрастни.

На 17.07.2018 г. се проведе откритa лекция с гост-водещ Капка Станчева, рехабилитатор в ДКЦ-4, Варна, на тема: „Лечебна и комбинирана гимнастика за възрастни. Превенция на значими обществени заболявания. Практикуване на физически упражнения за подобряване на баланса и силата“.
Жените от ЦСРИ “Импулс“ с интерес слушаха темата и се включиха в обсъждането.
Асоциация „Да съхраним жената” работи в насока превенция, опазване и рехабилитация на значими заболявания в третата възраст.
Всяка година в ЦСРИВЖ се организират безплатни профилактични прегледи на различни обществено значими заболявания, провеждат се рехабилитационни дейности в Центъра, в специализиран оборудван рехабилитационен кабинет.
По преценка на специалистите, потребителите се насочват към ползване на лечебно-профилактични процедури и отдих.

IMG_1552 IMG_1556