Стартира „Лятна младежка академия по предприемачество“

Какво по хубаво от това да започнем летния сезон с едно вълнуващо предизвикателство? Асоциация „Да съхраним жената“ направи своето предложение в тази посока чрез реализирането на един съвместен проект с Община Варна, програма „Младежки дейности“. Иновативната инициатива „Лятна Младежка Академия по предприемачество“ има за цел да осмисли свободното време на младежите и девойките от град Варна, чрез една академично – практическа програма от лекции, уъркшопове и работа на терен в бизнес офиси и предприятия. От друга страна, Лятната Академия е насочена към млади предприемачи и мениджъри, които вече са направили своите първи стъпки в сферата на свой собствен бизнес.
Академията осъществи първи панел, включващ рекламна кампания, набиране на участници и обучение на проектния екип.
Следващото събитие бе срещата с амбициозните млади хора, които имат желание да се включат в проекта. Тя се състоя на 14 юни, в Междупоколенческия център на Асоциация „Да съхраним жената“. Младежите и девойките от варненските училища и висши учебни заведения, и младите предприемачи имаха възможността да се запознаят детайлно със същността на проекта и с членовете на екипа. В събитието, което беше анонсирано като стартова информационно – медийна конференция, се включиха и журналисти от варненските медии, които отразиха младежката инициатива и нейната значимост за повишаване на гражданска активност на младите хора.
Ръководителят на Проекта, Мариела Русева, презентира основните цели и дейности на „Лятната Младежка Академия по предприемачество“. Проектните дейности целят да събудят предприемаческия дух на младите варненци, да дадат нови знания, да формират лидерски умения за взимане на решения, за работа в екип, за маркетинг на пазара и успех в бизнеса.
След обстойното аргументиране на смисъла и необходимостта от Проекта, менторите представиха темите на обучението. Кандидат – участниците проявиха жив интерес към сферите на обучение и провокираха активна дискусията относно практическите, теоритичните сесии и заложените „Дни на отворените врати“ на успешния бизнес във Варна.
В заключителната част на събитието, д-р Йорданка Ненчева, управител на Асоциация „Да съхраним жената“ произнесе насърчителни думи по повод активното включване в конкурса „Млад предприемач и мениджър на годината“ 2019. Конкурсът ще бъде гранд – заключителното събитие на „Лятна Младежка Академия по предприемачество“ и ще се проведе в края на месец август.