Международен обмен на добри практики

На 02.08.2018г. в Междупоколенческия център към Асоциация „Да съхраним жената“, Варна се осъществи международен обмен на добри практики с участието на представители от Украйна, Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна и специалисти от Асоциация „Да съхраним жената“.
В срещата взеха участие, директорът на Общински Логопедичен център, Лиляна Лазарова, Доц. д-р Десислава д.м., Фалултет по „Обществено здраве“, Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, д-р Татяна Емеу, доц. Инна Чухно от град Харков, Украйна и специалисти от Асоциация „Да съхраним жената“ .
По време на срещата бяха дискутирани теми:
-Добри практики в работата с деца от аутистичния спектър и техните семейства.
-Практически подходи в работата с деца с разстройства от аутистичния спектър.
-Нива на развитие на социалните услуги в България и Украйна.
Модератор на срещата беше д-р Йорданка Ненчева.
Представена беше презентация за дейността на Асоциацията от инж. Теодора Паприкова, ръководител екип на ЦСРИ „Импулс“.
В края на срещата се проведе отворена дискусия, в която присъстващите споделиха своите впечатления от работата на социалните услуги в България и Украйна. Изведена бе ролята на ВУЗ и НПО като социални и здравни интегратори в обществото.
Гостите бяха впечатлени от разновидностите и широкия обхват на услуги, които се предоставят от Асоциация „Да съхраним жената“ и изявиха желание да се включат в съвместни проекти дейности.

IMG_2010 IMG_2013