Международен форум „Партнъорство за по-добри социални услуги“

Заслужена награда за цялостен принос в развитието на социалните политики и услуги в България.

Международният форум „Партньорство за по-добрисоциални услуги, заетост и развитие“ събра във Варна над 200 представители на институции.
Събитието се проведе на 13-ти юни от 13.30 ч. в хотел Интернационал и обедини държавни институции и общини, ангажирани със социални дейности и услуги, доставчици, неправителствени организации, работодатели и университети от цялата страна.
Организатори бяха Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, Националния алианс за социална отговорност и Община Варна.
Участие взеха зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, зам. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева, кметът на Община Варна Иван Портних, председателят на НАСО Георги Георгиев, представители на централни и регионални институции от социалната сфера.
Повод за форума бе 10-годишното активно и резултатно европейско и национално партньорство в областта на социалните услуги и заетостта.
Отчетено бе, че през последните 10 години е извършена активна социална дейност, работено е по иновативни социални проекти.
По време на събитието бяха връчени юбилейни национални награди. Първа между всички наградени със специален знак и юбилейна грамота организации беше Асоциация „Да съхраним жената”. Д-р Йорданка Ненчева, председател на Асоциацията, заедно с част от екипа си, взе участие във форума и с гордост прие заслужената награда. Асоциацията е осъществила иновативни проекти: Сребърна Социална Борса, Междупоколенчески център, Център за деца аутисти, Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни самотно живеещи жени.
По време на следобедния панел бяха презентирани промените в законите за хората с увреждания, за социалните услуги и личната помощ. Г-жа Ненчева взе отношение по въпроса за набирането и обучението на социални асистенти и участва активно в дискусията по наболелите проблеми в областта на подкрепата за болнолежащи възрастни в домашна среда.
64455685_2427992717223037_598116003179659264_n 64570577_2427992700556372_9188177451333713920_n 64586790_2427992710556371_179654045290463232_n 64748233_2427992533889722_7679355594867736576_n