Международния ден на младежта

Асоциация „Да съхраним жената” взе участие в отбелязването на Международния ден на младежта 12 август, организиран от Община Варна в подкрепа на титлата на град Варна за Европейска младежка столица 2017г.
Инициативата на АСЖ – „Детска работилница за таланти“, е нова интерактивна форма за социална интеграция, за преодоляване на изолацията и най-вече за ранното разкриване на потенциалните възможности на децата, чрез осмисляне на свободното ваканционно време, за развитие на детската личност . Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация Обществен Дарителски фонд за Варна.