Междупоколенчески творчески ателиета, Варна 2018

На 25.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе „Публично обсъждане старта на проекта и пресконференция за целите на проекта, целеви групи и очаквани резултати” по Проект „Междупоколенчески творчески ателиета, Варна 2018”, финансиран от Община Варна, Фонд „Култура“, Дирекция „Култура и духовно развитие“.
Теодора Паприкова, ръководител на проекта представи пред присъстващите и участниците, предстоящите дейности и очаквани резултати по проекта.
Първият етап на проекта започна на през м. юли – привличане на талантливи деца и младежи, девойки и възрастни за участието им в творчески ателиета: по арт изкуство и приложни занаяти.
Проектът е без възрастово ограничение и брой участници.
На срещата бяха поканени родители, специалисти, представители на Дирекция „Култура и духовно развитие“ от Община Варна.
Продължителността на проекта е 5 месеца, през които малки и големи заедно ще творят под покрива на „Междупоколенческия център“.
Ще рисуват, изработват предмети на изкуството, ще изработват картини от морски материали и др.
Асоциация „Да съхраним жената“ работи с хора от всички възрасти, за опазването и разпространението на българските традиции и духовна култура.
Ежегодно се отбелязват традиции и обичаи от българския календар, пеят се български народни песни и отбелязване на други дейности свързани с бита на български

IMG_1711 IMG_1713