МОБИЛНА ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ

ОБЩИНА ВАРНА

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА“

9002 Варна,  “Цар Освободител” № 64, теl /fax: 052 /600 137

e-mail: women_asg@abv.bg, www.woman-bg.bg

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД ЗА ВАРНА”

ГРАФИК НА ТВОРЧЕСКИТЕ АТЕЛИЕТА

ПРЕЗ М.АВГУСТ 2016г.

ПО ПРОЕКТ

МОБИЛНА ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ТАЛАНТИ

05.08.2016 – Творческо ателие на темаМорски цветове“, с Росица Иванова, от 10-12ч., Галерия „Импулс“ ул. Иван Аксаков 57

08.08.2016г.- Творческо ателие на тема „Земя без тютюнев дим“, със Свилена Георгиева, от 10-12ч., Галерия „Импулс“ ул. Иван Аксаков 57

08.08.2016г.- Обучение на екипа, доброволците и външните експерти, 10:00ч. бул.“Цар Освободител“64

09.08.2016г.– Творческо ателие на темаАз играя вън“, с Деница Борисова, от 10-12ч. Галерия „Импулс“ ул. Иван Аксаков 57

10.08.2016г.– Творческо ателие на тема „Слънца рисуват слънца“, сцена „Раковина“, 16:00ч.

11.08.2016 – сцена „Раковина“, 10:00ч, Посещение на международния панаир на занаятите и изкуствата – Дърворезба с Тина Ружина

12.08.2016 – сцена „Раковина“, 10:00ч, Посещение на международния панаир на занаятите и изкуствата, тъкачество с Галя Николова

От 16 до 19.08.2016г. творческите ателиета ще се провеждат в ОДК/ул. Петко Каравелов№3/  от 10 -12ч., ръководител на ателиетата- инж. Маргарита Гигова –запознаване и изработка на фигурки от хартия  с техниката Оригами.

19.08.2016-„Моят биоградинков приятел“, с Мария Иванова от 10-12ч. Б3

От 22 до 25.08.2016г. творческите ателиета ще се провеждат в ОДК/ул. Петко Каравелов№3/  от 10 -12ч., ръководител на ателиетата- Бригита Маринова– Творилница/изработка на магнитчета, отливки от пластични материали, рисуване с вълна, набиване/

26.08.2016 – Творческо ателиеПриказка от мидички“ с Мария Николова, художник и Деница Бонева, аниматор- от 10-12ч., в Дом ”Другарче“

29.08.2016 –Обучение на екипа, доброволците и външните експерти, 10:00ч. бул.“Цар Освободител“64