„Мотивационно-информационна среща на родители с РАС”

На 05.07.2018г. в „Междупоколенческия център“ към Асоциация „Да съхраним жената“ на ул. „Кавала“1-А се проведе „Мотивационно-информационна среща на родители с РАС” по Проект „Иновативно-интеграционни, социално-здравни дейности за деца с разстройства в аутистичния спектър и техните семейства”, финансиран от Община Варна, Дирекция „Социални дейности“.
Специалният педагог Любомира Иванова, сертифициран обучител и експерт в работата с деца от аутистичния спектър, проведе второтоспециализирано обучение на родителите. Проведена беше среща, на която се проведе отворена дискусия. След кратка презентация, направена от лектора, родители и роднини от широкия кръг на семейството, които помагат в отглеждането на децата, споделиха своите притеснения и трудности, с които се сблъскват в ежедневието. Специалният педагог сподели, колко е важно работата да не спира с детето вкъщи. Специалистът да е като помощно звено от кръга дете-родител-специалист-дете. Да не се оставя в ръцете му цялостната работа за промяна на поведението на детето. Родителят е основният ресурс, който може да помогне на детето си.
В края на срещата се раздадоха информационни материали и насоки за продължаващата работа с детето у дома.
Родителите изказаха своите благодарности към специалистите, които ежедневно работят за благосъстоянието на децата им.

IMG_1083 IMG_1085 IMG_1086