На 13.08.2013г. бяха връчени европейски сертификати на 24 варненци за усвоено трето ниво от Европейската квалификационна рамка

Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената” работят по Европейски проект „Ефективно обучение на безработни” заедно с организации от Великобритания, Полша, Италия, Гърция и Литва.

Д-р Йорданка Ненчева – председател на Асоциацията, която е партньор по проекта презентира резултатите и допълнителните приноси, осъществени от проектния екип.

На 13.08.2013г. бяха връчени европейски сертификати на 24 варненци за усвоено трето ниво от Европейската квалификационна рамка. Те се обучаваха в 14 варненски фирми в продължение на 320 часа на конкретно работно място, „чрез действие” под непрекъснатото ръководство на 19 обучители и работодатели. Сертифицирани бяха и експертите-обучители. Всички фирми получиха специално удостоверение за работата си по проекта. Реализирана бе иновативна обучителна методология за мотивация и усвояване на конкретни умения от безработни мъже и жени. На постоянна работа бяха назначени 53% от обучените.

Д-р Лидия Маринова – зам. кмет сподели, че резултатите от този европейски проект са пример за плодотворното сътрудничество между Община и НПО в лицето на Асоциация „Да съхраним жената”. Във форума участваха гости от държавни институции, общински съветници, представители на варненския бизнес, обучаеми, обучители и граждани.

3 (1) 2