Обучение на доброволци за домашни помощници,социални и лични асистенти

Като най- доброто място за живеене във Варна е съсредоточен и голям брой възрастни хора от вътрешността на страната, както и определен брой чужденци.
На тази база Асоциация „ Да съхраним жената” извърши проучване на потребностите на възрастните варненци.
Във Варна има остра нужда от създаване на работещ механизъм за почасова и надомно обгрижване на възрастни хора с увреждания и в социален риск. Известен факт е, че има стотици самотно живеещи възрастни ора, който се нуждаят от асистенция за нормален живот в ежедневието. Има и хора, които искат да бъдат полезни и да помагат на нуждаещите се.
За решаването на този проблем стартира проект „ Иновативен обществен модел за Сребърна Социална Борса” във Варна. За първи път ще се изгради действащ модел за почасови и надомни грижи от доброволци за възрастни хора. Проектният екип ще работи едновременно с две целеви групи. Първата целева група са доброволци- асистенти, а втората целева група са възрастните хора в социален риск и техните семейства.
В пет кръга се обучават доброволци, желаещи да помагат на възрастни хора във Варна. Те ще спазват определен морален кодекс на асистента при работа в домашни условия.
Подготовката се води в три основни теоретични и практически направления: здравно, социално и морално- нравствено.
Практиката ще продължи 40 работни дни. Успешно завършилите ще получат валидация на знанията и уменията си, за да могат да практикуват. Те ще бъдат основоположници на първата Социална Сребърна Борса, проектирана от Асоциация „ Да съхраним жената” и подкрепена от Община Варна- Дирекция „Социални дейности”, Службата по заетостта и Дирекция „ Социално подпомагане” към Държавната Агенция за Социално подпомагане.