Обучение на тема „Мотивация за старт на пазара на труда“

На 06.08.2015г.,  в Галерия „Импулс” се проведе обучение по проект „Осигуряване на подкрепа на бременни и млади майки в социален риск” осъществено с финансовата подкрепа на Община Варна.
Работещите специалисти в Асоциация „Да съхраним жената” бяха подготвили постоянен детски кът, където педагози от Центъра за социална рехабилитация на възрастни дами „Импулс” проведоха занимателни игри с децата на майките от различна възрастова група докато те се обучаваха.
Обучението се проведе от Д-р Йорданка Ненчева на тема: „Мотивация за старт на пазара на труда”. Пред участниците бяха разисквани следните въпроси: „Коя съм аз, какво зная, мога и искам да постигна за мен и децата ми?” и „Какво зная за институциите, от които очаквам подкрепа, съдействие за решаване на моите проблеми”. Дискутирани бяха възможностите за старт на трудовия пазар, какво е значението на саморазвитието и самооценката за бъдещата перспектива на майките и трудовите им планове на път към благоденствието. Особен интерес предизвика последната точка: ”Пазара на труда-арена за конкуренция на знаещи и можещи, за мотивирани и амбициозни хора”. Беше предоставена възможност всяка от тях да разкрие интересите и предпочитанията си към участия в труда съобразено с образованието, което имат. Накрая им беше поставена задача за следващата среща. Всяка млада майка трябва да предостави индивидуално и по оригинален начин, къде и какво участие да има в процеса на трудовата си реализация.
Това е поредната среща-обучение на младите майки от целевата група по този проект.